Functional Movement Screen

Functional Movement Screen (FMS) is een beoordelingssysteem voor het in kaart brengen en vastleggen van functionele (fundamentele) bewegingspatronen. De bewegingen van sporters en patiënten worden op basis van een cijfersysteem beoordeeld waardoor functionele beperkingen en/of asymmetrie geïdentificeerd kan worden. Beperkingen in fundamentele bewegingspatronen kunnen negatieve invloed hebben op de training en de propriocepsis verstoren. De propriocepsis is het systeem waardoor men zich bewust wordt van de standen en de standsveranderingen van het lichaam. Een verstoring van de propriocepsis vehoogt de kans op blessures.

Bewegingspatronen herstellen

Een goede screening staat aan de basis van een goed resultaat. De door de Functional Movement Screen verkregen score wordt gekoppeld gekoppeld aan de meest effectieve oefeningen om de disfuncties in de bewegingspatronen te herstellen. De door onze praktijk geboden Functional Movement Screen maakt het mogelijk de zwakke schakel op te sporen waardoor een trainingsprogramma op maat gemaakt kan worden.
Functional Movement Screen-tests omvatten onder nadere kniebuigingen, hordenstappen, het testen van de schoudermobiliteit, torsostabiliteit d.m.v. push-ups, en de rotatiestabiliteit.

Corrigerend programma

Het scoringssysteem is direct gekoppeld aan de meest effectieve corrigerende oefeningen om disfuncties in de bewegingspatronen te herstellen.
Met behulp van de FMS-scores beoordelen onze therapeuten of er vooruitgang is en analyseren voortdurend of de gekozen oefeningen effectief zijn om verstoorde patronen naar tevredenheid te herstellen en de ‘body awareness’ te verbeteren.

De screening kan in elk training- en fitness niveau gebruikt worden. De correctieve oefeningen zijn geschikt voor een breed scala van bewegingsissues en worden door onze therapeuten op maat gemaakt.