Looptherapie bij Claudicatio Intermittens

Onze praktijk biedt de mogelijkheid aan om fysiotherapeutische begeleiding te geven aan mensen met claudicatio intermittens, ook wel looptherapie of vaattraining genoemd. Claudicatio intermittens of ook wel etalagebenen genoemd is een aandoening van de arteriële vaten (slagaders). Het is een verschijningsvorm van atherosclerose, een chronisch gegeneraliseerde aandoening. Er is dan sprake van een vernauwing van de vaten. Bij inspanning van de beenspieren kan onder normale omstandigheden de bloedtoevoer wel 5 keer zo groot worden. Bij atherosclerose kan aan deze extra toevoer niet voldaan worden. Er ontstaat een zuurstofschuld in de spieren. Dit geeft de pijn. Door deze pijn die in het dagelijks leven m.n. ontstaat tijdens het lopen bestaat het gevaar steeds minder mobiel te worden. Men probeert de pijn te vermijden. Daardoor komt men vaak in een vicieuze cirkel. Men gaat er steeds minder vaak op uit. De pijnvrije loopafstand wordt steeds kleiner. Dit is natuurlijk een fenomeen wat zoveel mogelijk voorkomen moet worden. Vaattraining is een therapievorm om deze negatieve spiraal te doorbreken.

Onze fysiotherapeutische begeleiding

Twee van onze medewerkers, Pim Kengen en Ati Claessen, hebben mede het multidisciplinaire protocol ontwikkeld voor mensen met claudicatio. Volgens dit protocol van onderzoeken en trainen zal onze fysiotherapeut een grote rol spelen in de begeleiding. Meestal is de vaatchirurg en soms de huisarts de verwijzer. De fysiotherapeutische behandeling bestaat uit looptraining/vaattraining. Hierbij zal een gedoseerde mate van inspanning worden gevraagd. De spieren vragen om een verbeterde doorbloeding om zoveel mogelijk een zuurstoftekort tegen te gaan. Het lichaam zal zich proberen aan te passen. Zo zullen o.a. kleinere slagaders een deel van de functie van de grote vernauwde slagaders overnemen. Zij ontwikkelen zich en laten steeds meer bloed door. Praktisch voor de patiënt betekent dit dat de pijnvrije loopafstand steeds groter wordt. Vaak zijn normale dagelijkse bezigheden hierdoor weer mogelijk. Een eventuele operatie niet direct geïndiceerd.

Voor meer informatie: Netwerk Looptherapie Parkstad