Vrije training

Naast de persoonlijke training en de groepstrainingen kunt u bij ons tijdens de openingstijden van de praktijk ook vrij trainen. U maakt dan gebruik van apparatuur die op eenvoudige manier in te stellen is, waarbij de specifieke conditie en kracht van het lichaam wordt verbeterd.

Geschikt voor jong en oud…

Aangezien de trainingsprogramma’s op maat worden gemaakt, is medische fitness geschikt voor elke leeftijdsgroep. De vakkundige fysiotherapeutische begeleiding is resultaat gericht en sluit risico’s uit.

U kunt kiezen uit de onderstaande pakketten. De tarieven vindt u in de tabel links op deze pagina.

Een uur per week is voldoende…

Wij beschikken over een AED, Automatische Externe Defibrillator, voor optimale veiligheid tijdens het sporten

Trainingstijden

De trainingstijden van de vrije training zijn als volgt:

Maandag            08.00 – 14.00 u en 17.00 – 18.00 u

Dinsdag              08.00 – 11.30 u, 12.30 – 14.30 u en 15.30 – 19.00 u

Woensdag          08.00 – 18.30 u

Donderdag         08.00 – 10.00 u, 14.00 – 16.00 u en 17.00 – 19.00 u

Vrijdag                08.00 – 11.00 u, 12.00 – 14.00 u en 15.00 – 18.00 u

Zaterdag            10.00 – 12.00 u

Reglement bij onderbreking van training

De mogelijkheden voor een onderbreking van uw lidmaatschap hebben wij op een rijtje gezet:

Optie 1
U blijft uw contributie betalen en haalt de gemiste lessen in tijdens de vrije training(zie overzicht) of LET OP: in bepaalde groepen, dit uitsluitend in overleg met de Fysiotherapeut.

Optie 2
De contributie kunt u onderbreken voor maximaal 4 weken. U betaalt dan geen contributie, uw plek in de groep waarin u traint blijft voor u gereserveerd, maar u betaalt € 7,50 aan extra administratiekosten. U hoeft geen herintrederkosten te betalen.

Onderbreking dient u schriftelijk te doen, maar u kunt ook mailen naar administratie@medischefitness.nl

Indien u nog vragen heeft betreffende medische fitness, dan kunt u contact opnemen met Eliane Winants 046 4753902

Klik hier om bovenstaand reglement te downloaden.

Aanvraag vrije training medische fitness

Klik hier voor het inschrijfformulier vrije training.

Algemene voorwaarden en huisregels

Het lidmaatschap is voor onbepaalde tijd geldig vanaf de datum van inschrijving, of anders overeengekomen bij inschrijving. Indien een lidmaatschap niet 1 kalendermaand voor de vervaldatum schriftelijk wordt opgezegd, wordt het lidmaatschap automatisch per maand verlengd en deze verlenging is dan per kalendermaand opzegbaar. Het lidmaatschap zal altijd vanaf startdatum ingaan en geldt minimaal voor de afgesproken periode. Opzegging van een lidmaatschap dient een maand van te voren, schriftelijk te geschieden.

Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen.

Elk lid betaald de eenmalige entreekosten bij groepstraining van 60,00 euro  voor de intake plus een fitheidscheck van circa 60 minuten. Voor vrije training bedragen de eenmalige entreekosten 60,00 euro voor de fitheidscheck plus uitleg van apparatuur.

 • De tarieven kunnen jaarlijks worden verhoogd conform de prijsontwikkeling van de consumenten prijsindex. Een dergelijke verhoging biedt geen recht tot opzegging.
 • Bij vakantie kun je je abonnement maximaal 4 weken opschorten. Bij groepstraining blijft je plaats in de groep gereserveerd. Gaarne wijzigingen per mail doorgeven naar administratie@medischefitness.nl
 • Duurt opschorting langer dan 4 weken is ons advies een fitheidscheck af te leggen. We willen je gezondheidsrisico’s opnieuw in kaart brengen. Een fitheidscheck is op vrijwillige basis maar er zijn wel kosten aan verbonden, vraag in onze praktijk naar de voorwaarden. Aanmelding voor een fitheidscheck kun je zelf regelen bij je trainer of begeleider. Of klik hier voor het aanvraagformulier fitheidscheck
 • Bij ziekte of verhindering is het inhalen van de groepstraining mogelijk in “vrije trainingstijden”, zie hiervoor de mogelijkheden op tijdschema, of informeer aan de balie.
 • Wij zijn gesloten op erkende en officiële feestdagen en we hanteren tijdens (school)vakanties een aangepast rooster en openingstijden.
 • Opzeggen kan uitsluitend via een mail te sturen naar administratie@medischefitness.nl Je ontvangt dan een bevestiging via mail van opzegging met vermelding van de einddatum.
 • Wij zijn niet aansprakelijk voor enig letsel, ongeval, en/of zoekgeraakte voorwerpen van welke aard en door welke oorzaak ook.
 • Het is verplicht om geschikt en schoon sportschoeisel op het sportcentrum te dragen. Je dient je gepast te gedragen met respect naar elkaar toe en om je wordt geacht gepaste kleding te dragen (geen haltershirts) en gebruik te maken van een voldoende grote handdoek die over de gehele zitting van de toestellen past en over de toestellen wordt gelegd tijdens het sporten.
 • Bij verlies van het pasje dien je een nieuw pasje aan te vragen. Hiervoor wordt 10,- euro in rekening gebracht. Na afloop van je lidmaatschap mag je je pas behouden voor eventueel later hergebruik.
 • Bent je al lid en wil je gebruik gaan maken van een bedrijfsfitness regeling, dan kan dit alleen voor minimaal de resterende duur van het eerder afgesloten privé lidmaatschap. Ook wanneer deze bedrijfsfitness regeling eerder stopt dan ga je weer automatisch over tot een privé lidmaatschap voor de resterende duur conform de eerder afgesproken termijn en conform de normaal geldende voorwaarden die u gewend was voor de bedrijfsfitness regeling.
 • Wij behouden het recht om deze voorwaarden te wijzigen. Onze medewerkers kunnen je hierover informatie verstrekken en hou de voorwaarden en huisregels in de gaten die in het centrum hangen.
 • Met het ondertekenen van je lidmaatschap ben je akkoord gegaan met deze voorwaarden en alle regels verbonden aan je lidmaatschap.