Groepstraining

De groepstrainingen vinden plaats onder begeleiding van een deskundig opgeleide fysiotherapeut. De groep bestaat uit ongeveer 12 tot 14 personen. Tijdens deze trainingsvorm wordt er op verschillende manieren aan kracht, conditie, coördinatie en algehele ontspanning van het lichaam gewerkt.
De onderlinge band tussen de deelnemers wordt bij uitstek door deze groepstraining versterkt. Hierdoor wordt de motivatie van de deelnemers en trainingsintensiteit versterkt.

Trainingstijden van de groepstrainingen zijn als volgt:

Wij beschikken over een AED, Automatische Externe Defibrillator, voor optimale veiligheid tijdens het sporten

Reglement bij onderbreking van medische fitness

De mogelijkheden voor een onderbreking van uw lidmaatschap hebben wij op een rijtje gezet:

Optie 1
U blijft uw contributie betalen en haalt de gemiste lessen in tijdens de vrije training(zie overzicht) of LET OP: in bepaalde groepen, dit uitsluitend in overleg met de Fysiotherapeut.

Optie 2
Onderbreekt u langer dan 6 weken uw lidmaatschap, dan kunnen wij u helaas niet garanderen, dat uw plaats in de groep vrij voor u blijft. Om medische redenen zal er bij hervatting van de medische fitness een hertest gedaan moeten worden. De kosten hiervan bedragen € 17,50. Hervatting is pas mogelijk na de test!

Optie 3
De contributie kunt u onderbreken voor maximaal 4 weken. U betaalt dan geen contributie, uw plek in de groep waarin u traint blijft voor u gereserveerd, maar u betaalt € 7,50 aan extra administratiekosten. U hoeft geen herintrederkosten te betalen.

Onderbreking dient u schriftelijk te doen, maar u kunt ook mailen naar info@medischefitness.nl

Indien u nog vragen heeft betreffende medische fitness, dan kunt u contact opnemen met Eliane Winants 046 4753902

Klik hier om bovenstaand reglement te downloaden.

Aanvraag groepstraining medische fitness

Klik hier voor het inschrijfformulier groepstraining medische fitness.

Algemene voorwaarden en huisregels

Het lidmaatschap is voor onbepaalde tijd geldig vanaf de datum van inschrijving, of anders overeengekomen bij inschrijving. Indien een lidmaatschap niet 1 kalendermaand voor de vervaldatum schriftelijk wordt opgezegd, wordt het lidmaatschap automatisch per maand verlengd en deze verlenging is dan per kalendermaand opzegbaar. Het lidmaatschap zal altijd vanaf startdatum ingaan en geldt minimaal voor de afgesproken periode. Opzegging van een lidmaatschap dient een maand van te voren, schriftelijk te geschieden.

Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen.

Elk lid betaald de eenmalige entreekosten bij groepstraining van 31,50 euro  voor de intake / kracht / conditietesten. Voor vrije training bedragen de eenmalige entreekosten 41,50 euro voor de intake / kracht / conditietesten plus uitleg van apparatuur.

 • De tarieven tarieven kunnen jaarlijks worden verhoogd conform de prijsontwikkeling van de consumenten prijsindex. Een dergelijke verhoging biedt geen recht tot opzegging.
 • Bij vakantie kun je je abonnement maximaal 4 weken opschorten. Bij groepstraining blijft je plaats in de groep gereserveerd. Gaarne wijzigingen per mail doorgeven naar administratie@medischefitness.nl
 • Duurt opschorting langer dan 4 weken is ons advies een herintrederstest af te leggen.We willen je gezondheidsrisico’s opnieuw in kaart brengen. Een herintrederstest is op vrijwillige basis maar er zijn wel kosten aan verbonden, vraag in onze praktijk naar de voorwaarden. Aanmelding voor een herintrederstest kun je zelf regelen bij je trainer of begeleider.
 • Bij ziekte of verhindering is het inhalen van de groepstraining mogelijk in “vrije trainingstijden”, zie hiervoor de mogelijkheden op tijdschema, of informeer aan de balie.
 • Wij zijn gesloten op erkende en officiële feestdagen en we hanteren tijdens (school)vakanties een aangepast rooster en openingstijden.
 • Opzeggen kan uitsluitend via een mail te sturen naar administratie@medischefitness.nl Je ontvangt dan een bevestiging via mail van opzegging met vermelding van de einddatum.
 • Wij zijn niet aansprakelijk voor enig letsel, ongeval, en/of zoekgeraakte voorwerpen van welke aard en door welke oorzaak ook.
 • Het is verplicht om geschikt en schoon sportschoeisel op het sportcentrum te dragen. Je dient je gepast te gedragen met respect naar elkaar toe en om je wordt geacht gepaste kleding te dragen (geen haltershirts) en gebruik te maken van een voldoende grote handdoek die over de gehele zitting van de toestellen past en over de toestellen wordt gelegd tijdens het sporten.
 • Bij verlies van het pasje dien je een nieuw pasje aan te vragen. Hiervoor wordt 10,- euro in rekening gebracht. Na afloop van je lidmaatschap mag je je pas behouden voor eventueel later hergebruik.
 • Bent je al lid en wil je gebruik gaan maken van een bedrijfsfitness regeling, dan kan dit alleen voor minimaal de resterende duur van het eerder afgesloten privé lidmaatschap. Ook wanneer deze bedrijfsfitness regeling eerder stopt dan ga je weer automatisch over tot een privé lidmaatschap voor de resterende duur conform de eerder afgeproken termijn en conform de normaal geldende voorwaarden die u gewend was voor de bedrijfsfitness regeling.
 • Wij behouden het recht om deze voorwaarden te wijzigen. Onze medewerkers kunnen je hierover informatie verstrekken en hou de de voorwaarden en huisregels in de gaten die in het centrum hangen.
 • Met het ondertekenen van je lidmaatschap ben je akkoord gegaan met deze voorwaarden en alle regels verbonden aan je lidmaatschap.

Wij beschikken over een AED, Automatische Externe Defibrillator, voor optimale veiligheid tijdens het sporten