Groepstraining

De groepstrainingen vinden plaats onder begeleiding van een deskundig opgeleide fysiotherapeut. De groep bestaat uit ongeveer 12 tot 14 personen. Tijdens deze trainingsvorm wordt er op verschillende manieren aan kracht, conditie, coördinatie en algehele ontspanning van het lichaam gewerkt.
De onderlinge band tussen de deelnemers wordt bij uitstek door deze groepstraining versterkt. Hierdoor wordt de motivatie van de deelnemers en trainingsintensiteit versterkt.

Trainingstijden van de groepstrainingen zijn als volgt:

* Deze groepslessen worden gegeven door Jorn Ouwehand, sport- en bewegingsagoog.

Wij beschikken over een AED, Automatische Externe Defibrillator, voor optimale veiligheid tijdens het sporten

Reglement bij onderbreking van medische fitness

De mogelijkheden voor een onderbreking van uw lidmaatschap hebben wij op een rijtje gezet:

Optie 1
U blijft uw contributie betalen en haalt de gemiste lessen in tijdens de vrije training(zie overzicht) of LET OP: in bepaalde groepen, dit uitsluitend in overleg met de Fysiotherapeut.

Optie 2
Onderbreekt u langer dan 6 weken uw lidmaatschap, dan kunnen wij u helaas niet garanderen, dat uw plaats in de groep vrij voor u blijft. Om medische redenen zal er bij hervatting van de medische fitness een hertest gedaan moeten worden. De kosten hiervan bedragen € 17,50. Hervatting is pas mogelijk na de test!

Optie 3
De contributie kunt u onderbreken voor maximaal 4 weken. U betaalt dan geen contributie, uw plek in de groep waarin u traint blijft voor u gereserveerd, maar u betaalt € 7,50 aan extra administratiekosten. U hoeft geen herintrederkosten te betalen.

Onderbreking dient u schriftelijk te doen, maar u kunt ook mailen naar info@medischefitness.nl

Indien u nog vragen heeft betreffende medische fitness, dan kunt u contact opnemen met Eliane Winants 046 4753902

Klik hier om bovenstaand reglement te downloaden.

Algemene regels

  • a.u.b. handdoek meenemen in de sportruimte;
  • sportkleding en gymschoenen zijn verplicht;
  • bij ziekte of verhindering is het inhalen van de groepstraining mogelijk iedere ochtend, en op woensdag en vrijdag de hele dag;
  • entreekosten zijn eenmalig bij doorlopend lidmaatschap;
  • opzegging van het abonnement dient een maand van te voren, schriftelijk te geschieden;
  • trainingstijden kunnen na opzegging niet worden gereserveerd.

Aanvraag groepstraining medische fitness

Klik hier voor het inschrijfformulier groepstraining medische fitness.