Sportfysiotherapie is bedoeld voor mensen die een blessure hebben opgelopen tijdens sporten en zo snel mogelijk hun sportbeoefening weer willen hervatten. Of voor mensen die op een andere manier een blessure hebben opgelopen waardoor ze op dit moment niet in staat zijn hun sportbeoefening te hervatten. Tevens voor mensen die bijvoorbeeld de marathon willen lopen en niet goed weten hoe ze zich zonder blessures kunnen voorbereiden. Ook voor mensen die op dit moment niet sporten maar dit wel willen, hoe pakt u dit aan? Welke bewegingsprogramma’s zijn voor u geschikt? Ook als u een chronische ziekte of handicap heeft?

Wat is sportfysiotherapie?

De sportfysiotherapeut helpt u als u een blessure hebt of overtraind bent. U wilt zo snel mogelijk weer aan de slag. Desnoods met een alternatief trainingsschema, maar u wilt blijven sporten als dat kan en uw conditie behouden.

Een sportfysiotherapeut begrijpt wat er tijdens sporten gebeurt en snapt daarom hoe u geblesseerd bent geraakt. Als sporter weet hij ook hoe belangrijk de sport voor u en uw vereniging is. Dat ziet u terug in het behandelplan en revalidatieschema dat hij met u maakt. Enerzijds afgestemd op uw mogelijkheden en anderzijds op de sport die u beoefent. Hij of zij kijkt naar uw motoriek en analyseert de blessure die is ontstaan. Aspecten als coördinatie, snelheid, lenigheid, kracht en uithoudingsvermogen worden in de behandeling betrokken.

Uw sportfysiotherapeut kan kiezen uit verschillende behandelmogelijkheden zoals oefenprogramma’s met of zonder gebruik van trainingsapparatuur. Braces of taping, mobiliserende technieken en diverse ondersteunende behandelapparatuur kunnen ook deel van de behandeling uitmaken. Hij of zij traint u sportspecifiek en functioneel, zodat u kunt herstellen tot op uw oorspronkelijke sportniveau. Hij of zij overlegt desnoods met uw trainer over een aangepast trainingsschema. U merkt dat u een stuk makkelijker praat met een specialist die u als sporter benadert.

Preventie is voor de sportfysiotherapeut nummer één

Voorkomen is beter dan genezen, daarom staat bij ons in de praktijk preventie op de eerste plaats.

Voor welke klachten en vragen is sportfysiotherapie geschikt?

  • sportblessures;
  • andere klachten waardoor u niet meer kunt sporten;
  • blessurepreventie advies;
  • advies in uw keuze voor een bepaalde sport, beste aanpak, materiaal, kleding en schoeisel;
  • sportmedische begeleiding van trainingsprogramma’s en prestatieverbetering;
  • Functional Movement Screen (aanleren en verbeteren van bewegingspatronen ter preventie van blessures of bij herstel na een blessure);
  • EHBSO: eerste hulp bij sportongevallen;
  • grote affiniteit en ervaring bij o.a. handbal, hardlopen, fitness, tennis, voetbal en zwemmen.

Wij hanteren specifieke revalidatie protocollen voor knieklachten (o.a  voorste kruisband ruptuur, meniscus en bandletsel) en schouderklachten.

Of sportfysiotherapie ook uw klacht kan verhelpen, moet blijken tijdens het onderzoek bij de eerste behandeling en is tevens afhankelijk van uw eigen inzet.

Wat gebeurt er tijdens de eerste behandeling?

Tijdens de eerste behandeling voert de sportfysiotherapeut een uitgebreid vraaggesprek met de patiënt. Ook voert hij of zij een lichamelijk onderzoek uit. De sportfysiotherapeut kijkt daarbij niet alleen naar de klacht zelf, maar onderzoekt tevens waardoor de klacht ontstaat. Ook bekijkt de sportfysiotherapeut of de patiënt andere lichamelijke problemen heeft die toe te schrijven zijn aan de klacht. Afhankelijk van dit onderzoek wordt een behandelplan opgesteld en een prognose gemaakt.

Onze praktijk is supplier voor Topsport Limburg.

Sporters die beschikken over een topsportpasje kunnen gratis of tegen sterk gereduceerde tarieven gebruik maken van ons trainingscentrum. Bezoek voor de voorwaarden: www.topsportlimburg.nl

Sportfysiotherapie is niet alleen curatief, maar ook preventief gericht.

Voorkomen is immers dan beter genezen! Bezoek voor uitgebreide informatie de volgende site: www.nvfs.nl