Hieronder wordt de vergoeding van fysiotherapie (volwassenen) vanuit de basisverzekering in kaart gebracht:

 • Soort fysiotherapie

  Fysiotherapie in verband met een chronische aandoening die staat op de ‘chronische lijst’
  .
  .
  .

  Fysiotherapie in verband met artrose aan de knie of heup

  Bekkenfysiotherapie bij urineverlies

  Fysiotherapie voor de behandeling van etalagebenen

  Fysiotherapie tijdens een ziekenhuisopname

  Overige fysiotherapie
  .

 • Dekking basisverzekering?

  Ja, volledige dekking op basis van de indicatie op de chronische lijst. De eerste 20 behandelingen dient de verzekerde/patiënt echter wel (eenmalig) uit eigen zak te betalen. Dit geldt per indicatie.

  Ja, vergoeding van maximaal
  12 behandelingen per jaar

  Ja, éénmalig 9 behandelingen vergoed.

  Ja, éénmalig maximaal 37 behandelingen vergoed per jaar

  Ja, voor zover er behandelingen nodig zijn

  Nee, alleen vergoed via aanvullende verzekering

Chronische lijst

In de chronische lijst staan veel (chronische) aandoeningen en aangeboren afwijkingen waarbij fysiotherapie/oefentherapie een zeer belangrijke rol heeft in de gezondheid van de patiënt. Dat geldt echter niet meer voor alle chronische aandoeningen aan het bewegingsapparaat. Voor de volledige lijst zie www.zorgwijzer.nl

Belangrijk:

 • De eerste 20 behandelingen betaal je (per chronische indicatie) éénmalig zelf, ongeacht of er een nieuw kalenderjaar ingaat of wisselt van zorgverzekeraar. De behandelingen die door de basisverzekering worden gedekt, vallen eerst onder het eigen risico van de verzekerde.
 • Let er op of jouw zorgverzekeraar een contract heeft met jouw fysiotherapeut, anders is de kans aanwezig dat je zelf een deel van de rekening moet betalen.
 • Een verwijsbriefje van de huisarts is meestal niet vereist voor een bezoek aan een fysiotherapeut, tenzij de zorgverzekeraar dit uitdrukkelijk verlangt. Bij een (chronische) aandoening zal er echter wel eerst een diagnose moeten worden gesteld door een arts/specialist.