Praktijkregels

  • Bij de eerste behandeling vragen wij u de eventuele verwijsbrief, het verzekeringspasje en legitimatie mee te nemen naar de praktijk.
  • Wij vragen u een of twee eigen handdoeken mee te brengen.
  • De betaling voor fysiotherapie wordt geheel of gedeeltelijk door uw zorgverzekeraar vergoed, afhankelijk van uw verzekering. U bent er zelf verantwoordelijk voor om u op de hoogte te stellen van uw eigen verzekeringsvorm en voorwaarden. Indien één en ander u niet duidelijk is mag u dat vragen of contact op nemen met uw zorgverzekeraar.
  • Wij verzoeken u altijd uw afspraken vast te leggen op het afsprakenkaartje. Dit voorkomt onnodige misverstanden. Indien u dit wenst kan de afspraak per mail bevestigd worden.
  • Het annuleren van gemaakte afspraken dient 24h van te voren te gebeuren, dan wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.
  • De leiding aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal of beschadiging van eigendommen in de praktijk of daarbuiten.
  • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het team of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen. Tevens hangen er calamiteitenplannen bij de uitgangen.
  • Roken is niet toegestaan in het gehele gebouw.
  • Het maken van foto- of filmopnamen van (mede)patiënten en teamleden/zorgverleners is niet toegestaan.
  • Er wordt niet akkoord gegaan met opmerkingen, gebaren, aanrakingen of pressie van seksuele aard.
  • Het gebruik van alle vormen van geweld in de zorgrelatie is verboden. Dit geldt voor de patiënt en voor de zorgverlener. De praktijk is dan verplicht melding te maken bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg.
  • Bij diefstal en vandalisme doen wij aangifte bij de politie. Alle kosten verhalen wij op de dader.
  • Het is verboden om anderen belachelijk te maken, uit te schelden, of achter te stellen op grond van afkomst, geloof, geslacht, leeftijd, gedrag, uiterlijk of kleding.
  • Wij verzoeken U gebreken of storingen direct te melden bij één van de medewerkers.
  • Incidenteel kan het voorkomen dat u door een vervangend fysiotherapeut wordt behandeld in plaats van uw vaste therapeut. Dat komt doordat sommige behandelingen spoedeisend zijn, in geval van afwezigheid door ziekte e.d. en het logistiek niet anders in te plannen is. Wij vragen daarvoor uw begrip. Indien mogelijk trachten wij u hierover tijdig te informeren.
  • Bij gebruik van de oefenzaal is schoon schoeisel verplicht.
  • Computers en medische apparatuur worden alleen door de medewerkers van Centrum voor fysiotherapie en medische fitness bediend. Het is niet toegestaan deze zelfstandig te gebruiken.
  • Bij gebruik van de oefenapparatuur is het gebruik van een handdoek verplicht. Deze dient op de zitting geplaatst te worden. U wordt dan ook vriendelijk verzocht de apparatuur schoon achter te laten.
  • Iedere cliënt heeft ten allen tijden het recht op inzage in zijn of haar behandeldossier. U mag uw behandelend fysiotherapeut om inzage verzoeken.

Algemene voorwaarden en huisregels Medische Fitness

Het lidmaatschap is voor onbepaalde tijd geldig vanaf de datum van inschrijving, of anders overeengekomen bij inschrijving. Indien een lidmaatschap niet 1 kalendermaand voor de vervaldatum schriftelijk wordt opgezegd, wordt het lidmaatschap automatisch per maand verlengd en deze verlenging is dan per kalendermaand opzegbaar. Het lidmaatschap zal altijd vanaf startdatum ingaan en geldt minimaal voor de afgesproken periode. Opzegging van een lidmaatschap dient een maand van te voren, schriftelijk te geschieden.

Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen.

Elk lid betaald de eenmalige entreekosten bij groepstraining van 31,50 euro  voor de intake / kracht / conditietesten. Voor vrije training bedragen de eenmalige entreekosten 41,50 euro voor de intake / kracht / conditietesten plus uitleg van apparatuur.

 • De tarieven tarieven kunnen jaarlijks worden verhoogd conform de prijsontwikkeling van de consumenten prijsindex. Een dergelijke verhoging biedt geen recht tot opzegging.
 • Bij vakantie kun je je abonnement maximaal 4 weken opschorten. Bij groepstraining blijft je plaats in de groep gereserveerd. Gaarne wijzigingen per mail doorgeven naar administratie@medischefitness.nl
 • Duurt opschorting langer dan 4 weken is ons advies een herintrederstest af te leggen. We willen je gezondheidsrisico’s opnieuw in kaart brengen. Kosten hiervoor bedragen 18 euro. Dit dient je dan zelf aan te geven bij je trainer of begeleider.
 • Bij ziekte of verhindering is het inhalen van de groepstraining mogelijk in “vrije trainingstijden”, zie hiervoor de mogelijkheden op tijdschema, of informeer aan de balie.
 • Wij zijn gesloten op erkende en officiële feestdagen en we hanteren tijdens (school)vakanties een aangepast rooster en openingstijden.
 • Opzeggen kan uitsluitend via een mail te sturen naar administratie@medischefitness.nl Je ontvangt dan een bevestiging via mail van opzegging met vermelding van de einddatum.
 • Wij zijn niet aansprakelijk voor enig letsel, ongeval, en/of zoekgeraakte voorwerpen van welke aard en door welke oorzaak ook.
 • Het is verplicht om geschikt en schoon sportschoeisel op het sportcentrum te dragen. Je dient je gepast te gedragen met respect naar elkaar toe en om je wordt geacht gepaste kleding te dragen (geen haltershirts) en gebruik te maken van een voldoende grote handdoek die over de gehele zitting van de toestellen past en over de toestellen wordt gelegd tijdens het sporten.
 • Bij verlies van het pasje dien je een nieuw pasje aan te vragen. Hiervoor wordt 10,- euro in rekening gebracht. Na afloop van je lidmaatschap mag je je pas behouden voor eventueel later hergebruik.
 • Bent je al lid en wil je gebruik gaan maken van een bedrijfsfitness regeling, dan kan dit alleen voor minimaal de resterende duur van het eerder afgesloten privé lidmaatschap. Ook wanneer deze bedrijfsfitness regeling eerder stopt dan ga je weer automatisch over tot een privé lidmaatschap voor de resterende duur conform de eerder afgeproken termijn en conform de normaal geldende voorwaarden die u gewend was voor de bedrijfsfitness regeling.
 • Wij behouden het recht om deze voorwaarden te wijzigen. Onze medewerkers kunnen je hierover informatie verstrekken en hou de de voorwaarden en huisregels in de gaten die in het centrum hangen.
 • Met het ondertekenen van je lidmaatschap ben je akkoord gegaan met deze voorwaarden en alle regels verbonden aan je lidmaatschap.

Wij beschikken over een AED, Automatische Externe Defibrillator, voor optimale veiligheid tijdens het sporten