Praktijkregels

 • Bij de eerste behandeling vragen wij u de eventuele verwijsbrief, het verzekeringspasje en legitimatie mee te nemen naar de praktijk.
 • Wij vragen u een of twee eigen handdoeken mee te brengen.
 • De betaling voor fysiotherapie wordt geheel of gedeeltelijk door uw zorgverzekeraar vergoed, afhankelijk van uw verzekering. U bent er zelf verantwoordelijk voor om u op de hoogte te stellen van uw eigen verzekeringsvorm en voorwaarden. Indien één en ander u niet duidelijk is mag u dat vragen of contact op nemen met uw zorgverzekeraar.
 • Wij verzoeken u altijd uw afspraken vast te leggen op het afsprakenkaartje. Dit voorkomt onnodige misverstanden. Indien u dit wenst kan de afspraak per mail bevestigd worden.
 • Het annuleren van gemaakte afspraken dient 24h van te voren te gebeuren, dan wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.
 • De leiding aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal of beschadiging van eigendommen in de praktijk of daarbuiten.
 • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het team of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen. Tevens hangen er calamiteitenplannen bij de uitgangen.
 • Roken is niet toegestaan in het gehele gebouw.
 • Het maken van foto- of filmopnamen van (mede)patiënten en teamleden/zorgverleners is niet toegestaan.
 • Er wordt niet akkoord gegaan met opmerkingen, gebaren, aanrakingen of pressie van seksuele aard.
 • Het gebruik van alle vormen van geweld in de zorgrelatie is verboden. Dit geldt voor de patiënt en voor de zorgverlener. De praktijk is dan verplicht melding te maken bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg.
 • Bij diefstal en vandalisme doen wij aangifte bij de politie. Alle kosten verhalen wij op de dader.
 • Het is verboden om anderen belachelijk te maken, uit te schelden, of achter te stellen op grond van afkomst, geloof, geslacht, leeftijd, gedrag, uiterlijk of kleding.
 • Wij verzoeken U gebreken of storingen direct te melden bij één van de medewerkers.
 • Incidenteel kan het voorkomen dat u door een vervangend fysiotherapeut wordt behandeld in plaats van uw vaste therapeut. Dat komt doordat sommige behandelingen spoedeisend zijn, in geval van afwezigheid door ziekte e.d. en het logistiek niet anders in te plannen is. Wij vragen daarvoor uw begrip. Indien mogelijk trachten wij u hierover tijdig te informeren.
 • Bij gebruik van de oefenzaal is schoon schoeisel verplicht.
 • Computers en medische apparatuur worden alleen door de medewerkers van Centrum voor fysiotherapie en medische fitness bediend. Het is niet toegestaan deze zelfstandig te gebruiken.
 • Bij gebruik van de oefenapparatuur is het gebruik van een handdoek verplicht. Deze dient op de zitting geplaatst te worden. U wordt dan ook vriendelijk verzocht de apparatuur schoon achter te laten.
 • Iedere cliënt heeft ten allen tijden het recht op inzage in zijn of haar behandeldossier. U mag uw behandelend fysiotherapeut om inzage verzoeken.