Missie

Intern
Centrum voor Fysiotherapie en Medische Fitness Meerssen is een gezonde innovatieve praktijk waar een goede sfeer heerst voor werknemers en patiënten. De praktijk schept een veilige omgeving waarin de patiënt zich thuis voelt en stelt, door een open enthousiast beleid, de medewerkers in staat om samen met de patiënt toe te werken naar een optimaal behandelresultaat.

Extern
Centrum voor Fysiotherapie en Medische Fitness Meerssen, wil met een breed behandelaanbod voor verschillende doelgroepen in zowel preventieve als curatieve zorg, een professionele, kwalitatief hoogwaardige en duurzame fysiotherapeutische bijdrage leveren aan de gezondheid en het algemeen welzijn van de inwoners van de regio Groot Meerssen.

Visie

De praktijk streeft ernaar om over zoveel mogelijk fysiotherapeutische specialisaties in huis te hebben. Daarnaast wil de praktijk een leidende rol spelen in het aanbieden van innovatieve zorg of zorgproducten waardoor de kwaliteit van het zorgaanbod en de klanttevredenheid gewaarborgd zijn en een positieve bijdrage aan de bekendheid en uitstraling van de praktijk in regio Heuvelland wordt gegenereerd.