Om de behandelingen zo efficiënt en prettig mogelijk te laten verlopen willen wij u graag vooraf enige informatie geven.

Wij vragen u

 • Gebruik te maken van de reguliere openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur. Behandeling buiten deze tijden om is mogelijk op verzoek.
 • Uw verzekeringspolis na te lezen wat betreft het aantal behandelingen dat vergoed wordt door uw verzekering.
 • Bij de eerste afspraak een geldig legitimatiebewijs mee te nemen.
 • Uw afsprakenkaartje elke behandeling mee te nemen.
 • Vanwege hygiënisch oogpunt steeds zelf voor een groot badlaken te zorgen.
 • Bij voorkeur boodschappen door te geven tussen 08.00 en 12:00. Onze secretaresse is gedurende deze periode aanwezig.
 • Afmeldingen 24 uur van tevoren door te geven. U kunt uw annulering zowel door de week als in de weekenden doorgeven. Indien niemand aanwezig is kunt u de annulering inspreken op het antwoordapparaat. De automatische tijdsmelding bij de ingesproken boodschap geldt als tijdstip van annuleren.
 • De praktijk is niet verantwoordelijk voor de eigendommen van de patiënt.

Wat kunt u verwachten?

 • De eerste afspraak bestaat uit een vraaggesprek en lichamelijk onderzoek waarbij we uw klachten inventariseren. Aan de hand hiervan wordt een specifiek op uw aandoening gericht behandelprogramma opgesteld en gemotiveerd.
 • Naast de algemene fysiotherapie zijn in onze praktijk de volgende specialisaties aanwezig: manuele therapie, oedeemfysiotherapie, bekkenfysiotherapie, sportfysiotherapie, kinderfysiotherapie, vaattraining, rugscholing, arbeidsreïntegratie en medische fitness.
 • Afgaande op de diagnose van de verwijzend arts bent u ingepland bij diegene waarvan verwacht wordt dat deze de meest effectieve behandeling kan bieden voor deze klachten.
 • Vraag aan uw behandelend fysiotherapeut wat u kunt verwachten van de behandeling(en).
 • Ter ondersteuning van het behandeleffect onze adviezen serieus te nemen en op te volgen.
 • Tijdens afwezigheid van uw behandelend fysiotherapeut kan het voorkomen dat u door een collega uit onze praktijk behandeld worden.
 • Pas na overleg met uw behandelend fysiotherapeut vragen wij u contact op te nemen met uw verwijzend arts. U krijgt dan van ons een verslag mee. Dit tenzij anders met uw verwijzend arts afgesproken.
 • Wij stellen ons open voor constructieve kritiek waarbij het uitgangspunt is zowel voor u als voor ons een nog betere en efficiëntere wijze van patiëntenbehandeling te verkrijgen.
 • Zonder uw toestemming geven wij geen informatie over uw aandoening aan anderen dan uw verwijzend arts.
 • Het privacyreglement vindt u op deze website onder de knop Praktijken. Bovendien kunt u het privacyreglement, het klachtenreglement en de betalingsvoorwaarden bij de receptie opvragen.

Wij gaan er vanuit dat u zich kunt vinden in deze voor ons gebruikelijke wijze van werken en hopen op een prettige samenwerking met u.