Aanzienlijke verbetering van de toegankelijkheid van fysiotherapie voor deze COPD-patiënten

De ministerraad heeft op 1 juni 2018 besloten dat verzekerden de eerste 20 behandelingen voor fysiotherapie bij COPD niet meer zelf hoeven te betalen..

Dit besluit betekent een aanzienlijke verbetering van de toegankelijkheid van fysiotherapie voor deze patiënten. Het besluit vloeit voort uit een advies van Zorginstituut Nederland van maart van dit jaar. Dit is onderdeel van een plan van aanpak om meer fysiotherapie vanuit de basisverzekering te vergoeden.

Voor meer informatie over dit besluit klik hier.